Ty Jako Tata Blog,Psychologia,Wychowanie Dezorganizacja rodziny

Dezorganizacja rodziny


Dezorganizacja rodziny – Konflikty i ich rodzaje.

 

Porozumienie pomaga w integracji społecznej i prawidłowym rozwoju dzieci.
Zdjęcie autorstwa Emma Bauso z Pexels

Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym powinien czuć się najbezpieczniej. Zarówno w  sensie społecznym jak i psychicznym. W niej powinien i najlepiej zaspokajać swoje psychospołeczne potrzeby.

Jednak jak to w życiu bywa pojawiają się zakłócenia wywołujące przejściowy lub trwały rozkład podstawowej komórki społecznej. Taką jest niewątpliwie rodzina. Nazywamy to dezorganizacją, ograniczeniem lub zanikiem dotychczas wypełnianych funkcji i ról rodzinnych. Zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązki małżonków wobec siebie i dzieci, a także dzieci wobec rodziców oraz między rodzeństwem. Czyli członkiem a resztą rodziny w każdej konfiguracji.

Dezorganizacja

Dezorganizację poprzedzają zwykle zaburzenia psychospołeczne, zwykle określane jako zjawiska patologiczne rozpoczynające się z reguły od drobnych konfliktów: alkoholizm, wybuchające często spory i kłótnie, sprzeczki, rękoczyny. Mogą być spowodowane też zderzeniem wartości rodzinny i społecznych albo powszechnie stosowanych. Rodzina nie musi być dotknięta alkoholizmem czy biedą choć są to mocne czynniki sprzyjające zaburzenia funkcjonowania. Dlatego konflikt wartości może też spowodować dezorganizację również w rodzinie zamożnej i wolnej od nałogów.

 

Nieporozumienia sprzeczki i inne konflikty

Konflikt utożsamiany jest zwykle z walką, wzajemnym wyrządzaniem sobie przykrości. Lub utrudnianiem życia. Wtedy najczęściej dochodzi do kłótni, awantur, a nawet rękoczynów. To w konsekwencji kończy się często rozstaniem.

Inną formą konfliktu jest starcie wywołane brakiem płaszczyzny porozumienia wobec przedmiotów lub sytuacji. Spór powstaje wtedy, gdy jedna ze stron pragnie bezwzględnie narzucić drugiej stronie swój punkt widzenia.  Ewentualnie  postawę czy sposób działania dla zrealizowania własnych interesów.

Konflikty i kryzysy w rodzinie są nieuniknione, albowiem samo zetknięcie się dwóch osobowości powoduje konfrontację, tam gdzie istnieją rozbieżności co do postaw, celów i sposobów ich realizacji, musi dojść do starcia.

Konflikty możemy podzielić następująco :

Rodzaje konfliktów

Konflikty trwałe

– , nierozładowane – są wtedy, gdy obie strony nie są skłonne do ustępstw, nie chcą wyjaśnić i usunąć spornych kwestii. Gdy następuje kumulacja tego typu zjawisk pojawia się stan napięcia, nerwowa atmosfera, co z kolei doprowadza do coraz częstszych kłótni i awantur, a w rezultacie do rozstania.

Konflikty otwarte

– nie stanowiące tak dużego zagrożenia dla trwałości związku, najczęściej mają one charakter sprzeczek, zatargów,gwałtownej wymiany zdań, kończące się jednak osiąganiem wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nie noszą w sobie agresji i z reguły nie powodują dysfunkcji w rodzinie.

Konflikty w zakresie wartości i przekonań

-dotyczą osób mogących mieć odmienne poglądy na moralność, ocenę czyjegoś postępowania, ocenę faktów historycznych, czy też słuszności w różnych kwestiach codziennego życia.

Konflikty w zakresie wartości są wspólne dla osób w nich uczestniczących/ zawody sportowe/, mogą być różne np. odmienność upodobań i zainteresowań.  wyobrażeń o sposobie spędzania wolnego czasu, nie prowadzą jednak do gwałtownych sporów czy kłótni mogących doprowadzić do rozbicia rodziny.

Źródło podstawy wpisu: http://pisaniepraczpedagogiki.wex.pl/dezorganizacja-rodziny/ autor:http://pisaniepraczpedagogiki.wex.pl/author/pedagog/

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post

Korupcja i prawoKorupcja i prawo

Korupcja i prawo – Charakterystyka regulacji prawnych Doktrynalna definicja korupcji znajduje pokrycie w polskim systemie prawa, choć przepisy prawne dotyczące korupcji tworzone były w różnych okresach. Sytuacja ta jest przyczyną